sobota, 23. maj 2015

Akcija za lepšo Ljubljano: Ekec pekec pasji drekec


Že dolgo časa se pripravljam, da končno predstavim naš projekt, na katerega sem izredno ponosna in predvsem vesela, da sem bila povabljena iz strani Sezama, da sodelujem.


O PROJEKTU EKEC PEKEC: izveden kot umetniška intervencija v javnem prostoru. V svojem bistvu pomeni alternativen način podajanje kulturne vzgoje za najmlajše. Hkrati pa tudi zajame širšo skupnost prek senzibiliziranja javnosti o določenem problemu. Na izviren način skuša preko metod sodobne umetniške prakse zajeti zelo različne populacije, ki bivajo v mestu: od otrok do mladih in naključnih mimoidočih. Razširja diapozon možnosti, kako z metodami sodobnih umetniških praks na atraktiven, provokativen način povečujemo zanimanje za razreševanje družbenih problemov. Pri tem gre za vsebinsko izvajanje projekta kulturne vzgoje, ki ni vezano na šolski prostor, temveč na javni prostor.

''Po uspešni lanskoletni akciji v zvezi z osveščanjem otrok, mladih in družin glede pasjih iztrebkov tudi letos ponavljamo akcijo in jo razvijamo še naprej.Z akcijo želimo vzpodbuditi krajane  do odgovornega obnašanja ter medsebojnega spoštovanja sobivanja v soseski. Želimo opozoriti vse lastnike psov, da skupaj bivamo v istem okolju različne živali, npr. psi, otroci in odrasli ter da so travniki, potke, igrišča in parki dobro vseh nas, zato je treba za njih tudi skrbeti.

Z označevanjem pasjih drekcov smo označili, kakšna je realna slika okoliša po zimskem spanju. Ta akcija je direktno namenjena osveščanju lokalnega prebivalstva za urejanje svoje okolice in povezovanju mladih in starih. Akcija pa ima direkten rezultat v lepši podobi Ljubljane.

V ta namen se je razvila maskota Ekec pekec, ki je v podobi pasjega drekca. S tem želimo otrokom približati problematiko na prijeten in zabaven način. V nadaljevanju akcij, ki naj bi zajele tudi širše okolje v Sloveniji, pa bi Ekec pekec preko stripa in zgodb učil otroke. S projektom si želimo nadaljevati tudi v prihodnje, predvsem na izobraževanju otrok, o pravi izbiri, odgovornosti. Želimo tudi opozoriti, da nam primanjkuje primernih pasjih površin, premalo vrečk in košev za pasje iztrebke in podobno.

Letošnja akcija se je zgodila  v Ljubljani, v ponedeljek, 13. aprila, in  je bila zelo uspešna. Prišla je celo pobuda za vseslovensko akcijo za lepšo Slovenijo in ne le za lepšo Ljubljano.  Sodelovalo je šest terapevtskih kužkov, otroci iz vrtca Andersen, društvo Ambasadorji nasmeha, dijaki iz Biotehniškega izobraževalnega centra in mladi ter nekoliko starejši prostovoljci iz Sezama, so poskrbeli, da je travnik samo travnat. Upamo, da se bomo v naslednjih akcijah uspešno povezali tudi s slovenskimi – predvsem mladimi – kinologi.