sreda, 17. april 2013

Colours

Sovica že nekaj časa čaka na svojo objavo. V zadnjih dneh se je zgodilo mnogo novih stvari. Lepih stvari. Končno zares čutim, da se vlak v katerem sedim, premika. Komaj čakam, da vam bom lahko pokazala. Še nekaj časa bo potrebno potrpeti.

Mnogi me sprašujejo kako naredim sovo. Postopek je kar dolgotrajen. Namreč za tisk, ki ga uporabim najprej narišem ilustracijo v akvarelu. Ostalo blago je pobarvan ročno. Na sovi so izvezeni detajli. Priznam, da za njeno izdelavo potrebujem precej časa. Vesela sem, ker je sova popolnoma unikatna in neponovljiva.

Owl for quite some time is waiting for its publication. Recent has happened many new things. Beautiful things. Finally really feel that the train in which I sit, is moving. I can't wait to show you all this new things.

Many people ask me how to do an owl. For print, which I use, I first drawn illustration in watercolor. Fabrick I paint by hand. Ont the owl is also embroider details. It takes time to make it. But I'm happy that the owl  is completely unique and unrepeatable.torek, 02. april 2013

Preparation

Pripravljam vse potrebno za prenovo bloga. Šele ko se lotiš, vidiš koliko dela je potrebno opraviti. Vsi gumbki, naslovnica, postavitev, oznake. Vse to me čaka, da na novo pripravim. Obenem pa pripravljam ilustracijo za novi tisk na tekstil. Rada imam dneve polne idej, manj raje pa ko mi za vse to zmanjkuje časa.

I'm preparing stuff for renovation of my blog. When you start, than you see how much work must be done. I have to change (draw) all buttons, hader, layout, tags. At the same time I' m preparing new illustration to be print on the fabric. I love this days full of ideas. I allways have problems with time running out.