petek, 31. januar 2014

Magical Winter

Včerajšnjega dneva sem se tako veselila. Nanj sem se pripravljala že en dan prej. Takoj ko sem izvedela, da bo naslednji dan sledilo močnejše sneženje, sem vedela, da ga bom izkoristila za zimske radosti z Benom. Fotoaparat sem deloma zaščitila s plastično vrečko in se odpravila na sprehod. Na sprehodu sva z Benom srečala prikupno večjo psičko, s katero sta se lovila po snegu. Sama sem se zagovorila z lastnikom in pozabila, da bi lahko posnela fotografije njiju dveh na snegu. Psička je bila res prekrasna. 
Ko sva ostala sama, sva nadaljevala z najinimi vragolijami. Bilo je pravljično. Globoko sveže zapadel sneg naju je vabil v igro. Pokrajina je bila čudovita. Močno sneženje, obilne snežinke, ki so padale po nama, so naju odpeljale v druge dimenzije. V tistem trenutku se je svet okoli mene ustavil. Zadihala sem kot že dolgo ne, pozabila na vse kar me je težilo in preprosto bila tukaj, sedaj, za vedno.

*
I was so excited about yesterday. I prepare for it a day early. As soon as I found out that the next day will snowing intensive, I know that I will go out and have fun with Ben. I protected the camera by a plastic bag and went for a walk. On the walk we met  lovely larg female dog. Ben and she were playing in the snow. I was talking with the owner and forgot that I could have made some photos of  two of them. 
When we were alone, we continued with playing in the snow. It was a fairytale. Very deep freshly fallen snow were invited us. The landscape was beautiful. A lot of snow, big snowflakes fell on us nad we were taken to another dimension. At that moment, the world around me stopped. I haven't breathe like that for a long time,  forget on everything I was oppressed and simply be here now, forever.
torek, 28. januar 2014

4. week of 365 days photography

Šele četrti teden smo pa se na trenutke že malo lovim. Mnogokrat naredim fotografijo zadnji trenutek. Če se la da poskusim že zjutraj prebrati besedo, ki je namenjena za ta dan. dostikrat pa se mi zgodi , da jo čez eno uro že pozabim. Večkrat na dan pogledam katera je beseda. Počutim se kot zlata ribica.
Za PRISTNO v resnici nisem imela izbire, takoj mi je na misel prišel moj najmlajši. Če kdo zna izražati svoja občutja in čustva, povedat kaj si misli, je vsekakor to on. To imam rada pri njem. Zadnje dni JAZ BEREM knjige, ki mi bodo pomagale pri izdaji svoje ilustrirane slikanice za otroke. Vsem vam sem ODKRITO, da obožujem čičeriko in jo dostikrat jem kot bi imela čips. POGLED mojega malega Bena je vedno tisti, ki me omehča in prevzame. IGRA z njim je vedno zabavna. JUTRO mi polepša pogled na bližnji hrib, ki pelje proti Katarini. Zadnje čase je NOTRI v meni polno zmede.
dolžna sem vam še razlago 3. tedna in obljubim, da z malo zamude, vam jo bom napisala.

1. pristno | 2.jaz_berem | 3. odkrito | 4. pogled | 5. igra | 6. jutro | 7. notri

It is just the fourth week and I am already strugling. Many times I take pictures at the last minute. I try to read the word at the morning, but often it happens  that in one hour I already forgot it. Several times a day I look which ia the word. I feel like a goldfish. 
For GENUINE I did not really have a choice, I immediately know that I have to take the picture of  m youngest son. If anyone knows how to express feelings and emotions and say what is in his mind, it's definitely my son. That's what I like with him. Last days I READ books that will help me to make my illustrated book for children.  I DISCOVERED  that I love chickpeas and I often eat  them like a chips. A LOOK of my little Ben was always the one that softens me. PLAY with him is always fun. MORNING is beautiful when I see the nearby hill that leads to Katarina.In this days INSIDE of me is full of confusion. 
I owe you an explanation for 3 week and I promise that with a little delay, I'll write it.

1. genuine | 2. I_read | 3. discovered | 4. a_look | 5. play | 6. morning | 7. insidepetek, 24. januar 2014

Winter fun

Danes prvič to zimo je zapadel sneg. Z Benom sva se odpravila ven in se zabavala. Prijateljica je Benu naredila plašč in s tem se je najina dogodivščina podaljšala. Mokri in težek sneg naju ni premagal in končno v tej zimi sem zares uživala biti na prostem.

*
Today we have the first snow in this winter. Ben and I went out and had fun. My best friend had made ​​a coat for Ben and our adventurehas begun. Wet and heavy snow did not beat us, and finally in this winter, I really enjoy to be outside.
ponedeljek, 20. januar 2014

Doodles

Danes sem raziskovala medveda. Tako so nastale čečkarije, ki jih vidite na fotografijah. Kadar zagledam fotografijo medveda se mi srce nasmehne. Ne vem kaj je z mano in z medvedi, ampak zares so mi pri srcu. Običajno so bili oni vedno prvi, kadar sem se lotila nove stvari. Moja prva vaja iz animacije je bil medved, scenografija, ilustracija, pliško.. vedno medved. 

Today I was researching the bear. On the photo you can see doodles of him . When I see the photo of bears my heart smile. I do not know what is with me and the bears, but I really love them. My first exercise in animation was a bear, scenography, illustration, softy .. always a bear.  


četrtek, 16. januar 2014

Family Portrait

Začelo se je že prejšnje leto in se  ustavilo ker mi bolezen ni dala miru. Včeraj pa sem končno dokončala in tudi že objavila v svoji Etsy trgovini . Počutila sem se kot, da sem spravila otroka na svet. Od vsega zadovoljstva sem se nasmejala. Zdelo se mi je, da ne bom prišla do konca in zato sem bila toliko bolj srečna. Predstavljam vam ilustriran družinski portret. To je moja družina. Obkrožajo me sami fantje. Kakšna srečnica sem. Če bi si tudi sami želeli imeti kaj podobnega, prosim klik na Etsyu ali pa mi pišite na moj mail.

*
It started last year and stopped because disease did not give me time to finnished. Yesterday I finally finished and already published in my Etsy shop. I felt like I brought a child into the world. Of all the satisfaction I smiled. Here is my family portrait illustration. This is my family. I' m surround by guys. Lucky me. If you would like to have something like that, please follow the instructions on Etsy or you can write to me at my mail. 
torek, 14. januar 2014

Finally continue!

Biti bolan ni prav nič zabavno. Pri meni se je vleklo že nekaj časa in pred dvema tednoma me je popolnoma zadelo. Moje delo je stalo in meni ni preostalo drugega kot, da ležim v postelji in razmišljam, planiram, sanjam. Danes sem se končno lotila dela, tam kjer sem ga nazadnje pustila. Upam, da so vam bacili bolje prizanesli in da ste polni optimizma in dobre energije.

*
Being sick is no fun. I was filling bad for some time now and two weeks ago I was completely struck. My work stoped and  I was lying in bed thinking, planing, dreaming. Today I finally set to work, where I last left it. I hope you are filling better than me and that you are full of optimism and good energy.


nedelja, 12. januar 2014

2. week of 365 days photography

Drugi teden je za mano. Bolezen se me še malo drži, ampak je precej bolje. Pretekli teden je bil tako večinoma v ležečem položaju. Kljub vsemu pa mi je uspelo priti do konca in tukaj so moje fotografije. Mogoče bodo moji tedni na nek način podobni, to pa zato, ker moje misli se oblikujejo na podlagi mojega življenja in to kar me obdaja. Ilustracija, Ben in fotografiranje je vedno vsak dan na sporedu in to je tudi moja inspiracija. Upam, da so vam pri srcu kužki, ilustracije in drobni trenutki v posameznikovem življenju, ker vse okoli naštetega se bo vrtelo pri meni.
Današnja beseda je bila 'šibek'. Ob pogledu nanj sem vedno šibka, ne glede na to kaj ta mala kosmata zverinica stori. Prevzel je mene in moje srce.

1. forgotten | 2. reflection | 3. in the air | 4. here I stand | 5. real | 6. red | 7. weak

*
I completed the second week. II'm still a little ill, but it's much better. Last week  I was so mostly in the bed. Nevertheless, I managed to get to the end and here are my photos. Maybe my photo weeks will be in some way similar, this is because my thoughts are formed on the basis of my life and what surrounds me. Illustration, Ben and photography is every day my inspiration and also my work. I hope that you care about dogs, illustrations and small moments in one's life, because everything about the above will be turning here on my blog.
Today's word is 'weak'. Looking at him, I'm weak, no matter what this small furry creatures do. He took my heart.


torek, 07. januar 2014

Reflection

Današnja besede projekta 365 dni je odsev. Prve asociacije bi sigurno bile voda, v kateri vidimo odsev ali steklo. Tudi različni materiali nam ponujajo različne odseve. Meni pa je prva stvar prišla na misel bolj v notranjem smislu. Moj lastni odsev. Kdo sem jaz in v kaj se zrcalim. Moj odsev je moje delo, ki prežema vse delčke telesa.Zadnje dni sem zbolela in se vsi idejni procesi dogajajo samo v glavi, ne morem jih še preliti na papir. Šele zdaj vidim kako zelo to pogrešam. Pa ne zato, ker moram, ampak zato ker s tem diham in to je moje življenje.

*
Today's word  for the project of  365 days is a reflection. First association would certainly be water in which we see the reflection or glass. Different materials offer us different reflections. For me is the first thing came to mind more in the inside sense. My reflection. Who am I and in what I reflected. My reflection is my work, which permeates all the pieces of the body. Last days I got sick and all conceptual processes occur only in my head, I can not even put them on a paper. Only now I see how much I miss it. And not because I have to do it, but because this is my breathe and this is my life.


nedelja, 05. januar 2014

1. week of 365 days photography

Za mano je že prvi teden 365 dni. Priznam, da ni enostavno (joj kaj šele bo). Sploh, če pride do tega, da se šele zvečer zaveš, da še nisi posnel fotografije, zunaj je noč, dežuje. Ideja je, ampak neizvedljiva in potem razmišljaš kako bi rešil situacijo.  Hitro potegneš asa iz rokava in si zadovoljen, da ti je uspelo narediti fotografijo. 

1. obljuba | 2. prehod | 3. jaz danes | 4. tihožitje | 5. dober

The first week of 365 days is over. I admit it is not easy. In the evening you realize that you have not made ​​photos. Outside is already the night, it's raining day. The idea is, but is infeasible, then you thinking about how to solve this situation. Quickly pull an ace from the sleeve and you're happy that you managed to do photography.

1. promise | 2. passage | 3. me today | 4. still life | 5. good

sobota, 04. januar 2014

Through the day

Včasih že ko se zjutraj zbudiš začutiš, da ni tvoj dan. Običajno se ne menim za to, ampak neka tesnoba je vseeno naseljena v meni. Moje telo je kot bi ga ugrabili nezemljani in počutim se tuja v njem. Poln otopelosti bi se najraje zavlekel nazaj v posteljo in počakal, da mine. Najbolje prespal. Ob takih trenutkih se privlečem za računalnik in odprem Pinterest, kjer pričnem brskati po svojih mapah. Fotografije me posrkajo in že se znajdem v vrtincu pustolovščine. Pri meni je domišljija vedno tista dobra prijateljica z velikim srcem in toplim objemom. 
Kako si pa vi pomagate?

*
Sometimes when I wake up in the morning I feel that it is not my day. Normally, I do not wnat to believe in it, but I still feel it. My body is like abducted by aliens and I feel foreign to him. Full of apathy I prefer to be dragged back into a bed and wait for it to pass. Best to slept all. At such moments I drag myself up to my computer and I open Pinterest, where I start browsing my folders. Photos just  suck me into and I get caught in the whirlwind of adventures. My imagination is always a good friend with a big heart and a warm hug.
What about you?


petek, 03. januar 2014

Illustrations


Tukaj je nekaj mojih ilustracij, več jih lahko najdete v moji Etsy trgovini Mima Shop. Če bi želela kaj posebnega samo zase, mi prosim pištie, z veseljem, dam bom pomagala. Želim vam lep petek in prihajajoči vikend. Privoščite si kaj lepega.

*
Here are some of my illustrations, more you can find in my Etsy shop Mima Shop. If you would like something special just for yourself, let me know, I will be happy to help you. Have a nice friday and the upcoming weekend. Treat yourself to something nice.


četrtek, 02. januar 2014

Work in progress!

Slowly emerging. I can not wait it to be completed. I look forward to reveal you what I'm preparing for you. You will just have a little wait.

*
Počasi nastaja in že komaj čakam, da bo dokončana. Veselim se, da vam bom lahko razkrila kaj sem za vsa pripravila. Morali boste samo še malo potrpeti.


Me Today

Second day of 365. Todays word is '' Me today''. and this is me every day. I draw, walk, photograph ...

*
Drugi dan 365. Današnja beseda je ''Jaz danes''. V resnici sem to jaz vsak dan. Rišem, sprehajam, fotografiram...sreda, 01. januar 2014

Project 365


I joined the 365 project, organized by Pia from Nalina. Will I make it? I hope so! A word for the first day is the PROMISE! I stopped by New Year's resolutions, but it's still one that I want to have it every day of the year. I wish playfulness and happiness! And who would not be better to show this than my Ben.

*
Pridružila sem se projektu 365, ki ga organizira Pia iz Naline. Ali mi bo uspelo? Upam! Beseda za prvi dan je OBLJUBA! Prenehala sem z novoletnimi obljubami, je pa vseeno ena, ki si jo želim imeti vsak dan v letu. Želim si igrivosti in sreče! In kdo ne bi bolje tega prikazal kot moj Ben.