torek, 21. maj 2013

Marelična hiša

Krizni center za otroke in mladostnike Koper se je obrnil name s prošnjo, da jim priskočim na pomoč in jim pomagam do celostne podobe, ki si jo želijo in nanjo čakajo že nekaj let. Povabilu sem se z veseljem odzvala. Po več mesečnim skupnim delom smo prišli do rešitve in si jo z vami želimo deliti. V sredo, 22. maja v Taverni v Kopru sem nam lahko pridružite predstavitvi celostne podobe Kriznega centra za otroke in mladostnike - Marelična hiša, kateri bo sledila interaktivna delavnica znotraj katere bomo upodobili zgodbo o Marelični hiši. V nadaljevanju bodo potekale številne delavnice za otroke in mladostnike.Program prireditve:
14.00 - 14.15: Uvodni pozdrav in nagovor (Tjaša Rodman, direktorica Centra za socialno delo Koper, Doroteja Rogelja Majerič, vodja Kriznega centra za otroke in mladostnike Koper)
14.15 - 14.30: Predstavitev celostne podobe (Mateja Lukežič, ilustratorka; Damjana Jurman, strokovna delavka Kriznega centra za otroke in mladostnike in koordinatorica projekta)
14.30 - 16.00: Interaktivna delavnica v izvedbi ilustratorke Mateje Lukežič in dramaturginje Samante Kobal (Gajbla: hiša ustvarjalnih zgodb).
16.00 in 17.30: Delavnice za otroke in mladostnike v izvedbi prostovoljcev ter strokovnih delavcev Kriznega centra za otroke in mladostnike:
   center za socialne in družabne igre
   center za likovno umetnost
   center za sonaravni razvoj 
   center z zdravimi prigrizki in napitki

Vabljeni !


O projektu oblikovanja celostne podobe
V proces oblikovanja celostne podobe so bili od otvoritve Kriznega centra za otroke in mladostnike od septembra 2010 naprej vključeni številni otroci in mladostniki, ki so prispevali svoje videnje pomena kriznega centra.

Snovanje logotipa na otvoritvi KCM Koper, CSD Koper
7. september 2010
Sodelujoči:
- OŠ Koper
- OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria
- Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria
- Gimnazija Koper

Izdelke in razmišljanja otrok, predloge imen, ki so jih predlagali otroci in mladostniki ter predloge imen, ki so jih predlagali strokovni delavci je na pobudo koordinatorice projekta Damjane Jurman povzela ter nadgradila ilustratorka Mateja Lukežič.

Na podlagi poglobljenega procesa je nastala celostna podoba, sestavljena iz ilustracije ter logotipa in imena Marelična hiša, ki je izmed nabora vseh predlaganih imen najbolj rezoniral s tem kako želimo neformalno poimenovati Krizni center za otroke in mladostnike ter ga še bolj približati otrokom in mladostnikom, njihovim staršem ter širši javnosti.

“Ko sem risala ilustracijo sem razmišljala o hiši, ki nudi dom, zatočišče, varnost ter o otrocih in mladih, ki vse to potrebujejo in si želijo. Želela sem si, da »hiša« ni le prostor v katerega se zatečejo temveč predstavlja prostor, ki v sinergiji z njimi in strokovnimi delavci tvori krog varnosti.«
Mateja Lukežič, oblikovalka celostne podobe

Snovanje logotipa na otvoritvi KCM Koper, CSD Koper, 7. september 2010 (Foto: Arhiv KCM Koper)3 komentarji: