četrtek, 02. januar 2014

Me Today

Second day of 365. Todays word is '' Me today''. and this is me every day. I draw, walk, photograph ...

*
Drugi dan 365. Današnja beseda je ''Jaz danes''. V resnici sem to jaz vsak dan. Rišem, sprehajam, fotografiram...2 komentarja: